Ditt personvern er viktig for oss

Data beskyttelse

Innledning

Programvareproduktet PUMP (heretter "PUMP") er levert av 800 Volt Technologies GmbH, Heinz-Sielmann-Ring 37, 14476 Potsdam (heretter "vi" eller "oss") som ansvarlig instans i henhold til gjeldende databeskyttelseslov.

Innenfor vårt produkt lar vi deg planlegge lasteturer og behandle kjøretøydata som er gitt.

Når du bruker produktet, behandler vi personopplysninger om deg. Med personopplysninger menes all informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Siden beskyttelsen av personvernet ditt når du bruker plattformen er viktig for oss, vil vi informere deg om følgende personopplysninger vi behandler når du bruker plattformen og hvordan vi håndterer disse dataene. I tillegg vil vi informere deg om det juridiske grunnlaget for behandling av dataene dine, og i den grad behandlingen er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser, også om våre legitime interesser.

Du kan når som helst få tilgang til denne personvernerklæringen på www.pumpapp.co/no/privacy/

1. Informasjon om behandlingen av dataene dine

1.1 Opprett en brukerkonto (registrering) og logg inn

Vi tilbyr ikke registrering, så brukerne våre er anonyme for oss.

1.2 Tilgang og lagring av kjøretøydata

  • Når du kobler til kjøretøyet ditt, lagrer vi kjøretøyets tilgangsinformasjon eller det genererte API-token som er krypt inn i skyen vår i Tyskland.
  • Å tilbakestille passordet ditt eller slette kjøretøyet ditt i PUMP vil stoppe all tilgang til kjøretøyet ditt i fremtiden.
  • Når du får tilgang til kjøretøyet ditt, får vi bare tilgang til kjøretøyets ladetilstand og status.
  • I peticular sporer vi ikke kjøretøyets posisjon når som helst.
  • Under ingen omstendigheter sender vi noen andre kommandoer til kjøretøyet ditt.

1.3 Behandling av kjøretøydata

Vi bruker kjøretøyets tilgangsdata for å koble kjøretøyet til plattformen for å samle inn og behandle spesifikke kjøretøydata.

Med kjøretøyets tilgangsdata gitt av brukeren, logger tjenesten seg på grensesnittet som tilbys av den respektive bilprodusenten. Dataene til det respektive kjøretøyet blir samlet inn via grensesnittet (heretter kalt "kjøretøydata") og behandlet på plattformen for brukerutløste annonser og beregninger.

Hvis du bestemmer deg for å slette kjøretøytilkoblingen fra appen, vil alle dataene som er tilknyttet disse kjøretøydataene og selve kjøretøydataene bli slettet umiddelbart.

Spesielt kjøretøydata er informasjonen som gjøres tilgjengelig via grensesnittene

  • Data om kjøretøymodell
  • Bilstatus
  • Strømforbruk
  • Batteriinformasjon (f.eks. Kapasitet)

Behandlingen skjer utelukkende med det formål å tilby tjenesten. Denne databehandlingen er berettiget av det faktum at behandlingen er nødvendig for å oppfylle kontrakten mellom deg som den registrerte og oss i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav b) GDPR for bruk av plattformen.

1.4 nyhetsbrev

Basert på ditt samtykke (art. 6 par. 1 lit. en GDPR) vil vi gjerne informere deg om de siste nyhetene om vårt produkt i vårt nyhetsbrev.

For å motta et nyhetsbrev, må du oppgi e-postadressen din og kan skrive inn og sende ytterligere frivillig informasjon. Etter at du har oppgitt e-postadressen din, vil du motta en e-post fra oss på e-postadressen du har oppgitt, der du må klikke på en bekreftelseskobling for å bekrefte e-postadressen du har oppgitt. .

Dataene dine lagres bare av oss for å sende vårt nyhetsbrev. I tillegg lagrer vi IP-adressen din og datoen for registreringen for å kunne bevise nyhetsbrevregistreringen din i tvilstilfeller.

Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å klikke på abonnementskoblingen i bunnteksten på nyhetsbrevet.

2. Utlevering og overføring av data

Bortsett fra tilfellene som er uttrykkelig nevnt i denne databeskyttelseserklæringen, blir dine personopplysninger bare videreformidlet uten ditt uttrykkelige forutgående samtykke hvis dette er lovlig tillatt eller nødvendig.

2.1 Hvis det er nødvendig å etterforske ulovlig eller upassende bruk av plattformen eller for rettslig forfølgelse, vil personopplysninger bli gitt videre til politimyndighetene eller andre myndigheter og, om nødvendig, til skade for tredjeparter eller juridiske rådgivere. Dette skjer imidlertid bare hvis det er indikasjoner på ulovlig eller voldelig oppførsel. En overføring kan også finne sted hvis dette tjener til å håndheve bruksvilkår eller andre juridiske krav. Vi er også juridisk forpliktet til å gi informasjon til visse offentlige organer på forespørsel. Dette er rettshåndhevelsesmyndigheter, myndigheter som forfølger administrative lovbrudd med bøter, og skattemyndighetene.

En overføring av personopplysninger er berettiget av det faktum at (1) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi har en legitim interesse i overføring av dataene i samsvar med art. 6 pkt. 1 bokstav f) GDPR i forbindelse med (2) til de nevnte tredjepartene hvis det er indikasjoner på voldelig oppførsel eller for å håndheve bruksvilkårene våre, andre betingelser eller juridiske krav, samt dine rettigheter og interesser i beskyttelsen av dine personopplysninger i henhold til art. 6 paragraf 1 bokstav f) GDPR.

2.2 I løpet av den videre utviklingen av vår virksomhet kan strukturen i selskapet endres på grunn av endring i juridisk form, etablering, kjøp eller salg av datterselskaper, deler av selskaper eller komponenter. I slike transaksjoner kan kundedata overføres sammen med den delen av selskapet som skal overføres. Hvis personopplysninger videreformidles til tredjeparter i den grad det er beskrevet ovenfor, sørger vi for at dette gjøres i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning.

En overføring av personopplysninger er berettiget av det faktum at vi har en legitim interesse i å tilpasse bedriftsformen til de økonomiske og juridiske omstendighetene, og at dine rettigheter og interesser i beskyttelsen av dine personopplysninger ikke har forrang i henhold til art. 6 nr. 1 lit. ) GDPR.

3. Funksjoner som brukes

3.1 Nettstedsanalyse via Cloudflare

Vi bruker Cloudflare Analyitcs på nettstedet vårt, levert av Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA.

Det er et personvernvennlig analyseverktøy som ikke sporer deg over nettet. Cloudflare Analytics samler ikke inn noen personlige data og bruker ikke teknologier som informasjonskapsler, lokal lagring eller fingeravtrykk.

Mer informasjon om databruk av Cloudflare finner du i databeskyttelsesbestemmelsene i Cloudflare (https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/).

3.2 Sende nyhetsbrev via Mailjet

Nyhetsbrevet sendes via "Mailjet", en distribusjonsplattform for nyhetsbrev fra Mailjet, et forenklet aksjeselskap etter fransk lov ("Société par actions simplifiée"), registrert i Paris Trade and Companies Register under nummer 524 536 992, med hovedkontor på 13-13bis, rue de l'Aubrac - 75012 Paris

Mailjet bruker denne informasjonen til å sende og evaluere nyhetsbrevet på våre vegne. I tillegg kan Mailjet bruke denne informasjonen til å optimalisere eller forbedre sine egne tjenester, for eksempel for å teknisk optimalisere utsendelsen og presentasjonen av nyhetsbrevet eller for økonomiske formål for å bestemme hvilke land mottakerne kommer fra. Imidlertid bruker Mailjet ikke dataene fra mottakerne av nyhetsbrevet vårt til å skrive til dem selv eller til å overføre dem til tredjeparter.

Du finner Mailjets personvernregler her: https://www.mailjet.com/security-privacy/

Nyhetsbrevet inneholder et såkalt "web beacon", dvs. en fil i pikselstørrelse som hentes fra Mailjet-serveren når nyhetsbrevet åpnes. Som en del av denne hentingen samles teknisk informasjon som nettleser- og systeminformasjon, samt IP-adressen din og hentetidspunktet. Denne informasjonen brukes til å forbedre tjenestene teknisk basert på tekniske data eller målgruppene og deres leseadferd basert på hentestedene (som kan bestemmes ved hjelp av IP-adressen) eller tilgangstidene.

De statistiske undersøkelsene inkluderer også å avgjøre om nyhetsbrevet åpnes, når de åpnes og hvilke lenker som klikkes på. Av tekniske årsaker kan denne informasjonen tildeles de enkelte mottakerne av nyhetsbrevet. Det er imidlertid verken vår eller Mailjets intensjon å overvåke enkeltbrukere. Snarere tjener evalueringen oss til å gjenkjenne brukernes lesevaner og tilpasse innholdet vårt til det eller å sende annet innhold i samsvar med brukernes interesser.

4. Varighet av datalagring

Vi vil slette eller anonymisere personopplysningene dine så snart de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller brukt i samsvar med de foregående avsnittene. Som regel lagrer vi personopplysningene dine under bruken eller kontraktsforholdet via plattformen pluss en periode på 6 måneder der vi oppbevarer sikkerhetskopier etter sletting, forutsatt at disse dataene ikke lenger er for straffeforfølgelse eller for å sikre, hevde eller håndheve Juridiske krav er påkrevd.

Spesiell informasjon i denne personvernerklæringen eller juridiske krav for lagring og sletting av personopplysninger, spesielt de som vi må oppbevare av skattemessige årsaker, forblir upåvirket.

5. Dine rettigheter som registrert

5.1 Rett til informasjon

Du har rett til når som helst å be om informasjon fra oss om personopplysningene som behandles av oss og om deg innenfor rammen av art. 15 GDPR. Du kan sende en henvendelse per post eller e-post til adressen nedenfor.

5.2 Rett til rettelse

Du har rett til å be oss om å korrigere dine personlige data uten forsinkelse hvis de er feil. For å gjøre dette, vennligst kontakt adressene nedenfor.

5.3 Rett til sletting

Du har rett til, under betingelsene beskrevet i art. 17 GDPR, å be om at vi sletter dine personlige data. Disse kravene gir spesielt en rett til sletting hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for, samt i tilfelle ulovlig behandling, en innsigelse eller en plikt til å slette etter Forbundslov eller loven i medlemslandet vi er underlagt. For varigheten av datalagringen, se også punkt 5 i denne databeskyttelsesretningslinjen. For å utøve din rett til sletting, vennligst kontakt adressene nedenfor.

5.4 Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen i samsvar med art. 18 GDPR. Denne retten eksisterer spesielt hvis korrektheten av personopplysningene er omstridt mellom brukeren og oss, i den tidsperioden som er nødvendig for å kontrollere korrektheten, og i tilfelle brukeren har en eksisterende rett til sletting i stedet for sletting Be om begrensning av behandlingen; Videre, i tilfelle at dataene ikke lenger er nødvendige for de formålene vi forfølger, men brukeren trenger det for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav, og i tilfelle en innvending mellom oss og brukeren fremdeles kan utøves med hell er i tvist. For å utøve din rett til å begrense behandlingen, vennligst kontakt oss på adressene nedenfor.

5.5 Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysningene om deg som du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format i samsvar med art. 20 GDPR. For å utøve din rett til dataportabilitet, vennligst kontakt følgende adresser.

6. Rett til å protestere

Du har rett til, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger knyttet til deg, som er basert på art. 6 avsnitt 1, lit. GDPR. Vi behandler ikke lenger personopplysningene dine med mindre vi kan bevise tvingende legitime grunner for behandlingen som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

7. Rett til å klage

Du har også rett til å sende inn en klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten. I dette tilfellet er ansvarlig myndighet statskommisjonær for databeskyttelse Brandenburg.

8. Kontakt

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til håndteringen av dine personopplysninger, eller hvis du som registrert ønsker å utøve rettighetene oppført i punkt 6 og 7, kan du kontakte hello@pumpapp.co.

9. Endring av denne personvernerklæringen

Vi holder denne databeskyttelseserklæringen oppdatert. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre og oppdatere den fra tid til annen hvis det er endringer i innsamling, behandling eller bruk av dataene dine. Den nåværende versjonen av personvernerklæringen finner du alltid under "Databeskyttelse" på nettstedet vårt eller i appen.

©2021, 800 Volt Technologies GmbH