Den offisielle

Avtrykk

I henhold til § 5 TMG

800 Volt Technologies GmbH
Heinz-Sielmann-Ring 37
14476 Potsdam

Handelsregister: HRB 34652 P
Registrer domstol: Potsdam tingrett

VAT-ID: DE 33 95 75 598

Representert av:
Thomas Hecker
Helmuth Ritzer

Ta kontakt med

Telefon: +49 151 6523 7258
E-post: hallo@pumpapp.co

Forbrukertvistløsning / universal voldgiftsnemnd

Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsforhandlinger for et forbrukerens voldgiftsnemnd.

Ansvar for innhold

Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i samsvar med generell lov i samsvar med § 7, paragraf 1 i den tyske telemedieloven. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller å undersøke omstendigheter som indikerer ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i samsvar med generelle lover forblir upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er bare mulig fra det tidspunktet vi blir klar over et spesifikt juridisk brudd. Så snart vi blir kjent med slike juridiske brudd, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

Ansvar for lenker

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne tredjeparts nettsteder, hvis innhold vi ikke har noen innflytelse på. Derfor kan vi ikke akseptere noe ansvar for dette tredjepartsinnholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de koblede sidene. De lenkede sidene ble sjekket for mulige lovbrudd på det tidspunktet de ble lenket. Det ble ikke funnet noe ulovlig innhold på det tidspunktet lenken ble opprettet. Imidlertid er permanent overvåking av innholdet på de lenkede sidene ikke rimelig uten konkrete bevis for brudd på loven. Hvis vi blir kjent med lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

Opphavsrett

Innholdet og verkene på disse sidene opprettet av nettstedsoperatøren er underlagt tysk lov om opphavsrett. Kopiering, bearbeiding, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor grensene for lov om opphavsrett krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. Så langt innholdet på dette nettstedet ikke ble opprettet av operatøren, blir opphavsretten til tredjeparter overholdt. Spesielt innhold fra tredjeparter er merket som sådan. Hvis du likevel blir oppmerksom på brudd på opphavsretten, ber vi deg om å varsle oss om dette. Så snart vi blir kjent med lovbrudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

©2021, 800 Volt Technologies GmbH